Wie wij zijn

Sabine Heijning fotoSabine Heijning

Sabine geeft sinds vele jaren ipr-advies aan notarissen en andere professionele beroeps-beoefenaren. Zij startte haar loopbaan als advocaat en werkte vervolgens tien jaar bij de KNB als medewerker van het Notarieel Juridisch Bureau. In die hoedanigheid beantwoordde zij rechtsvragen van notarissen op het gebied van het Nederlands en buitenlands internationaal privaatrecht en buitenlands erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Daarna verhuisde zij naar Polen waar zij 3 jaar bij een internationaal belastingadvieskantoor werkte. Na terugkeer in Nederland heeft zij notariële praktijkervaring opgedaan als kandidaat-notaris bij Loyens & Loeff. Daarna was zij verbonden aan het Internationaal Juridisch Instituut in Den Haag waar zij ipr-adviezen schreef voor advocaten, rechterlijke macht en notarissen. In 2010 keerde zij terug bij het Notarieel Juridisch Bureau van de KNB.

Sabine beantwoordt voor het Notarieel Bureau vragen op haar vakgebied. Daarnaast is zij extern juridisch adviseur van de KNB en docent Stichting Beroepsopleiding Notariaat. Zij geeft cursussen en lezingen over ipr en buitenlands recht en publiceert regelmatig in juridische tijdschriften.

Madeleine Hillen

Madeleine Hillen startte haar loopbaan als kandidaat-notaris bij de Brauw Blackstone Westbroek. Daarna is zij negen jaar als gerechtsauditeur verbonden geweest aan de civiele sectie van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. Als rechter-plaatsvervanger heeft zij rechtsprekende ervaring opgedaan. Van najaar 2006 tot voorjaar 2015 was zij verbonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Als medewerker van het Notarieel Juridisch Bureau beantwoordde zij onder meer rechtsvragen over erfrecht en huwelijksvermogensrecht, personen- en familierecht, beslag en faillissement, tenuitvoerlegging van vonnissen en de Wet op het notarisambt en adviseerde zij in wetgevingsdossiers.

Madeleine beantwoordt voor het Notarieel Bureau vragen op haar vakgebied. Daarnaast is zij extern juridisch adviseur van de KNB. Zij geeft regelmatig cursussen en publiceert in juridische tijdschriften.

Roel Westrik  

Roel Westrik vulde zijn studie Nederlands recht in Leiden aan met de materieelrechtelijke vakken van Notarieel recht. Ook begon hij aan zijn proefschrift, dat hij in 2001 verdedigde (‘’Koop breekt geen huur’ en het huurbeding’). Hij was enkele jaren werkzaam in de notariële adviespraktijk van NautaDutilh in Amsterdam. Sinds 1991 werkt hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam als (hoofd)docent privaatrecht. Hij doceert het privaatrecht in de bachelor en in de master en verricht onderzoek naar de fundamenten van het privaatrecht. Juridisch complexe vraagstukken vormen zijn ‘hobby’ (goederenrecht, financiering en zekerheidsrechten, zakelijke genotsrechten, Europees recht en internationaal privaatrecht). Vanaf 2006 was hij naast zijn universitaire werk voor advieswerk eerst verbonden aan het Wetenschappelijke Bureau van AKD advocaten en notarissen; van 2008-2022 adviseerde hij als Hoofd Wetenschappelijk Bureau de advocaten van Holla Advocaten, in kwesties van het goederen- en insolventierecht, bestuurs- en privaatrecht, verbintenissen- en procesrecht, Europees recht en internationaal privaatrecht.

Roel beantwoordt voor het Notarieel Bureau vragen over het goederenrecht, de zakelijke genotsrechten opstal, erfpacht, erfdienstbaarheid en appartementsrecht, burenrecht, eigendom, bezit en houderschap, natrekking, vermenging, mandeligheid, pandrecht, hypotheek en huurbeding, duurzaamheid en circulair bouwen, maar ook aan het goederenrecht verwante kwesties als inning van vorderingen, hoofdelijkheid, borgtocht en regres, verjaring en verval, een en ander bezien ook in insolventiesituaties, in Europees of internationaal verband en in raakvlakken met het bestuursrecht. Op deze en andere terreinen geeft Roel cursussen en lezingen.