Wie wij zijn

Sabine Heijning fotoSabine Heijning

Sabine geeft sinds vele jaren ipr-advies aan notarissen en andere professionele beroeps-beoefenaren. Zij startte haar loopbaan als advocaat en werkte vervolgens tien jaar bij de KNB als medewerker van het Notarieel Juridisch Bureau. In die hoedanigheid beantwoordde zij rechtsvragen van notarissen op het gebied van het Nederlands en buitenlands internationaal privaatrecht en buitenlands erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Daarna verhuisde zij naar Polen waar zij 3 jaar bij een internationaal belastingadvieskantoor werkte. Na terugkeer in Nederland heeft zij notariële praktijkervaring opgedaan als kandidaat-notaris bij Loyens & Loeff. Daarna was zij verbonden aan het Internationaal Juridisch Instituut in Den Haag waar zij ipr-adviezen schreef voor advocaten, rechterlijke macht en notarissen. In 2010 keerde zij terug bij het Notarieel Juridisch Bureau van de KNB.

Sabine beantwoordt voor het Notarieel Bureau vragen op haar vakgebied. Daarnaast is zij extern juridisch adviseur van de KNB en docent Stichting Beroepsopleiding Notariaat. Zij geeft cursussen en lezingen over ipr en buitenlands recht en publiceert regelmatig in juridische tijdschriften.

Madeleine Hillen

Madeleine Hillen startte haar loopbaan als kandidaat-notaris bij de Brauw Blackstone Westbroek. Daarna is zij negen jaar als gerechtsauditeur verbonden geweest aan de civiele sectie van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. Als rechter-plaatsvervanger heeft zij rechtsprekende ervaring opgedaan. Van najaar 2006 tot voorjaar 2015 was zij verbonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Als medewerker van het Notarieel Juridisch Bureau beantwoordde zij onder meer rechtsvragen over erfrecht en huwelijksvermogensrecht, personen- en familierecht, beslag en faillissement, tenuitvoerlegging van vonnissen en de Wet op het notarisambt en adviseerde zij in wetgevingsdossiers.

Madeleine beantwoordt voor het Notarieel Bureau vragen op haar vakgebied. Daarnaast is zij extern juridisch adviseur van de KNB. Zij geeft regelmatig cursussen en publiceert in juridische tijdschriften.