Ipr

Enkele voorbeelden van veel gestelde ipr vragen

Huwelijksvermogensrecht

Echtgenoten willen in huwelijkse voorwaarden een rechtskeuze voor Nederlands recht uitbrengen omdat één van hen of beiden de Nederlandse nationaliteit hebben en/of in Nederland wonen. Zij hebben ook bezittingen in een ander land of meerdere landen. Kan de rechtskeuze voor het Nederlandse recht ook in dat andere land erkend worden? De vraag kan spelen als de echtgenoten voorafgaande aan het huwelijk huwelijkse voorwaarden maken of de huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk maken of wijzigen.

Buitenlandse echtgenoten zijn een aantal jaren geleden gescheiden, zij bezaten een woning in Nederland en die woning moet nu verkocht worden. De man komt bij de notaris en vertelt geen contact meer met zijn ex-vrouw te hebben. Wie is eigenaar van die woning? Viel de woning in een gemeenschap van goederen? Moet de vrouw meewerken aan de levering?

Erfrecht

Een Nederlander heeft vermogen in het buitenland. Hij wil een testament maken met een rechtskeuze daarin voor Nederlands recht. Werkt die rechtskeuze ook voor het vermogen in het buitenland?

Een Amerikaanse man is overleden. Hij had een bankrekening in Nederland. Welk recht is van toepassing op zijn nalatenschap? Wie zijn zijn erfgenamen? Wat moet de notaris onderzoeken, voordat hij een verklaring van erfrecht kan afgeven?

Ouders van een jong kind willen in hun testament een voogd benoemen. Werkt de beoogde voogdijbenoeming ook in het buitenland, waar hun naaste familie woont?

Werkt een uitsluitingsclausule ook voor het vermogen in het buitenland?

Een vrouw wil de echtelijke woning verkopen, haar echtgenoot woont sinds een paar jaren in het buitenland. Moet hij zijn goedkeuring geven voor de verkoop?

Familierecht

Een Nederlandse man is ooit in het buitenland getrouwd met zijn vriendin, maar heeft dat nooit doorgegeven aan de burgerlijke stand in Nederland. Hij overlijdt. Kan het huwelijk erkend worden, zodat de vrouw zijn erfgenaam kan zijn?

Een Nederlandse man staat als vader in een geboorteakte van een kind geboren in het buitenland. Zijn echtgenote en kinderen in Nederland weten hier niets van. Kan dit kind ook van hem erven?

Werkt de volmacht uit het levenstestament ook voor vermogen in het buitenland?

Of andersom, werkt een buitenlands levenstestament ook in Nederland?

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe de Verordening nu in de praktijk werkt? vraag Sabine Heijning een lezing te geven bijvoorbeeld voor een groep kantoren of bij u op kantoor.

Wilt u meer weten? Bel mij dan onder nummer 0648880080 of stuur een e-mail: ipr@hetnb.nl