Publicaties

Over beroepsuitoefening (in Notariaat Magazine, te raadplegen via knb.nl):  

Rechtspraak uitgelegd 2024

Waardedeling tussen echtgenoten: hoe kies je de juiste vorm?

 

Rechtspraak uitgelegd 2023

Niet meer gehuwd, maar wel voor de basisregistratie

De notaris als executeur

Mogen Wwft-instellingen een scan van een identiteitsbewijs eisen?

Misbruik van omstandigheden: hoe zit dat?

Grondspeculatie… en dan valt het tegen

Notaris en beslag

 

Rechtspraak uitgelegd 2022

Bankrekeningen na overlijden: een bron van klachten

De notaris tegenover zijn cliënt

Wat te doen bij gewetensbezwaren?

Geen onnodige drempels opwerpen

De notaris en botsende rechten

Onpartijdigheid

Bankgaranties

Inzage in gespreksaantekeningen van de notaris

 

Rechtspraak uitgelegd 2021

Een prejudiciële vraag van de notaris

Van wie zijn mijn appjes na mijn dood?

Met een tolk erbij, ben je er nog niet

Goede reden of geen excuus?

Een goede regisseur

Wanneer zijn elektronische handtekeningen betrouwbaar?

Een belangrijke meerwaarde

Wat mag de notaris als werkgever?

 

Tuchtrecht uitgelicht 2020

Notariële akte met gebreken

Dienstverlening aan verstandelijk beperkten

De notaris en zijn dossier

Executoriale kracht van de notariële akte

 

Tuchtrecht uitgelicht 2019

De opdracht aan de notaris

Identificatieplicht

Declaratiegeschillen

Wilsbekwaamheid

 

Tuchtrecht uitgelicht 2018

Notaris en vaststellingsovereenkomst

Notaris en persoonsgegevens

De ins en outs van de waarneming

Beslag

 

Tuchtrecht uitgelicht 2017

De belehrungspflicht van de notaris

De notaris als poortwachter

Benadeling van schuldeisers

Schijnhandelingen

 

Tuchtrecht uitgelicht 2016

Legalisatie van handtekeningen

De (on)partijdigheid van de notaris

Collegiale verhoudingen

De notaris als executeur

 

Tuchtrecht uitgelicht 2015

Notaris en volmacht

Het depot onder de notaris

Wilsbekwaamheid: De bomen en het bos

 

IPR Erfrecht

Zie voor een overzicht van de conflictregels en hoe om te gaan met de oude rechtskeuze:

WPNR 2012/6956, Enkele gedachten over de rechtskeuze onder de nieuw EU Erfrechtverordening, het overgangsrecht en het Haags Erfrechtverdrag.

Zie voor voorbeelden van een ‘rechtskeuze’ voor het woonplaatsrecht:

JBN 2014/32 De rechtskeuze in testamenten gemaakt na 17 augustus 2015 volgens de EU Erfrechtverordening – enkele tekstvoorbeelden

Zie over de aard van de Europese Erfrechtverklaring:

TE 2015/04, De Europese erfrechtverklaring, een vogel met een vreemd pluimage

Zie over het zoeken en vinden van buitenlandse testamenten:

JBN 2017/43 Hoe vindt de Nederlandse notaris een buitenlands testament?

Zie voor de vraag wanneer een Nederlandse notaris een verklaring van erfrecht kan afgeven in internationale gevallen:

TE 2018/05 De Oberle-zaak: een belangwekkende uitspraak van het Europese Hof van Justitie

 

IPR Huwelijksvermogensrecht

  • Europese Verordeningen Huwelijksvermogensrecht en Partnerschapsvermogensrecht

Zie over de derdenwerking:

WPNR 2017/7153 Derdenwerking in het ipr huwelijksvermogensrecht nu en straks

Zie voor de rechtskeuze staande huwelijk volgens de verordening:

JBN 2018/53 De rechtskeuze staande huwelijk in huwelijkse voorwaarden volgens de EU Verordening huwelijksvermogensrecht

  • Haags Huwelijksvermogensverdrag

Zie voor de stilzwijgende rechtskeuze en derdenwerking onder het Haags Huwelijksvermogensverdrag:

WPNR 2018/7193 Bespreking van een arrest over internationaal huwelijksvermogensrecht en derdenwerking Hof Amsterdam 20 december 2016

 

IPR levenstestament

Zie voor de vraag welke ipr-regels de inhoud van het internationale levenstestament bepalen:

WPNR 2016/7128 Het levenstestament in het Nederlandse internationaal privaatrecht, geschreven samen met Madeleine Hillen.

Zie voor een oproep aan de Nederlandse regering het Haagse Verdrag  Meerderjarigenbescherming 2000 te ratificeren:

FJR 2018/18 Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, Waarom ratificeert Nederland het Haags Verdrag Meerderjarigenbescherming niet?