Werkwijze

Werkwijze
U kunt uw vraag indienen per e-mail. Rechtsvragen over internationaal privaatrecht (buitenlands ipr daaronder begrepen) en buitenlands familie-, huwelijksvermogensrecht of erfrecht richt u aan: ipr@hetnb.nl. Overige rechtsvragen richt u aan rechtsvragen@hetnb.nl. Heeft uw vraag spoed, vermeldt u dat dan in de onderwerp regel als u uw vraag per e-mail stelt. Spoedvragen kunt u ook telefonisch stellen. Voor spoedvragen over ipr kunt u contact opnemen met Sabine Heijning 0648880080. Voor overige spoedvragen kunt u contact opnemen met Madeleine Hillen 0621438663.

Termijn
Na ontvangst van de rechtsvraag per e-mail neemt het NB binnen twee werkdagen contact met u op. In beginsel worden rechtsvragen binnen enkele werkdagen telefonisch beantwoord. Wilt u beantwoording op schrift, of kan de vraag (bijvoorbeeld vanwege de complexiteit ervan) niet binnen enkele werkdagen telefonisch worden beantwoord, dan wordt in onderling overleg een termijn voor beantwoording bepaald.

Kosten
Het NB werkt met een uurtarief van €220 per uur exclusief BTW. Op verzoek geven wij u vooraf een kostenindicatie. Er wordt gerekend in eenheden van een kwartier met een minimum van een half uur. Voor spoedvragen wordt een opslag van een half uur berekend.

Privacyreglement
Het NB gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. U raadpleegt het privacyreglement van het NB hier.