Wat wij doen

Sabine Heijning beantwoordt uw rechtsvragen op het gebied van het internationaal privaatrecht (ipr). Zij helpt u niet alleen met vragen over Nederlands ipr maar ook over buitenlands ipr en het buitenlandse interne recht. Met haar hulp kunt u de cliënten, bijvoorbeeld bij het maken van huwelijkse voorwaarden en testamenten, allereerst uitleggen welk recht van toepassing is naar Nederlands ipr en of er een rechtskeuze gedaan kan worden. Maar u kunt de cliënten ook toelichten wat de consequenties van een dergelijke rechtskeuze zijn voor het vermogen dat zij in het buitenland bezitten. Verder kan Sabine Heijning de uitgangspunten geven van het toepasselijke buitenlandse recht. Soms spelen er voorvragen, bijvoorbeeld is het huwelijk geldig, is de echtscheiding geldig, zijn er familierechtelijke banden ontstaan tussen een kind en ouders.

Madeleine Hillen beantwoordt uw vragen op het gebied van verbintenissenrecht, vastgoed (met name vragen over tenuitvoerlegging van vonnissen, botsing van rechten en beslagrecht), erfrecht, huwelijksvermogensrecht, personen- en familierecht en de Wet op het notarisambt. Zij kan u ook ondersteunen als tegen u een klacht is of dreigt te worden ingediend. Ze helpt u bij het formuleren van een reactie op de klacht en geeft u antwoord op de vraag of u heeft gehandeld zoals van u verwacht mocht worden volgens de laatste tuchtrechtspraak.

Roel Westrik beantwoordt uw vragen over het goederenrecht, de zakelijke genotsrechten opstal, erfpacht, erfdienstbaarheid en appartementsrecht, burenrecht, eigendom, bezit en houderschap, natrekking, vermenging, mandeligheid, pandrecht, hypotheek en huurbeding, duurzaamheid en circulair bouwen, maar ook aan het goederenrecht verwante kwesties als inning van vorderingen, hoofdelijkheid, borgtocht en regres, verjaring en verval, een en ander bezien ook in insolventiesituaties, in Europees of internationaal verband en in raakvlakken met het bestuursrecht.