Wat wij doen

Sabine Heijning beantwoordt uw rechtsvragen op het gebied van het internationaal privaatrecht (ipr). Zij helpt u niet alleen met vragen over Nederlands ipr maar ook over buitenlands ipr en het buitenlandse interne recht. Met haar hulp kunt u de cliënten, bijvoorbeeld bij het maken van huwelijkse voorwaarden en testamenten, allereerst uitleggen welk recht van toepassing is naar Nederlands ipr en of er een rechtskeuze gedaan kan worden. Maar u kunt de cliënten ook toelichten wat de consequenties van een dergelijke rechtskeuze zijn voor het vermogen dat zij in het buitenland bezitten. Verder kan Sabine Heijning de uitgangspunten geven van het toepasselijke buitenlandse recht. Soms spelen er voorvragen, bijvoorbeeld is het huwelijk geldig, is de echtscheiding geldig, zijn er familierechtelijke banden ontstaan tussen een kind en ouders.

Madeleine Hillen beantwoordt uw vragen op het gebied van verbintenissenrecht, beslagrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, personen- en familierecht en de Wet op het notarisambt. Zij kan u ook ondersteunen als tegen u een klacht is of dreigt te worden ingediend. Ze helpt u bij het formuleren van een reactie op de klacht en geeft u antwoord op de vraag of u heeft gehandeld zoals van u verwacht mocht worden volgens de laatste tuchtrechtspraak.

Michèle van Velzen beantwoordt uw vragen op het gebied van vastgoedrecht. Zij kan met u meedenken wanneer er zich rechtsvragen voordoen bij het opstellen dan wel beoordelen van overeenkomsten bij vastgoedtransacties zoals koopovereenkomsten, ontwikkelovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten. Ook wanneer er in het verdere traject van een vastgoedtransactie vragen rijzen, bijvoorbeeld omtrent de levering of hypothecaire financiering, kan zij u assisteren. Zij beantwoordt vragen op het gebied van splitsingen in appartementsrechten en de rechten van erfpacht en opstal. U kunt met haar overleggen over de opzet van de juridische structuur van vastgoedprojecten.