Publicaties

IPR Erfrecht

Zie voor een overzicht van de conflictregels en hoe om te gaan met de oude rechtskeuze:

WPNR 2012/6956, Enkele gedachten over de rechtskeuze onder de nieuw EU Erfrechtverordening, het overgangsrecht en het Haags Erfrechtverdrag.

Zie voor voorbeelden van een ‘rechtskeuze’ voor het woonplaatsrecht:

JBN 2014/32 De rechtskeuze in testamenten gemaakt na 17 augustus 2015 volgens de EU Erfrechtverordening – enkele tekstvoorbeelden

Zie over de aard van de Europese Erfrechtverklaring:

TE 2015/04, De Europese erfrechtverklaring, een vogel met een vreemd pluimage

Zie over het zoeken en vinden van buitenlandse testamenten:

JBN 2017/43 Hoe vindt de Nederlandse notaris een buitenlands testament?

Zie voor de vraag wanneer een Nederlandse notaris een verklaring van erfrecht kan afgeven in internationale gevallen:

TE 2018/05 De Oberle-zaak: een belangwekkende uitspraak van het Europese Hof van Justitie

 

IPR Huwelijksvermogensrecht

  • Europese Verordeningen Huwelijksvermogensrecht en Partnerschapsvermogensrecht

Zie over de derdenwerking:

WPNR 2017/7153 Derdenwerking in het ipr huwelijksvermogensrecht nu en straks

Zie voor de rechtskeuze staande huwelijk volgens de verordening:

JBN 2018/53 De rechtskeuze staande huwelijk in huwelijkse voorwaarden volgens de EU Verordening huwelijksvermogensrecht

  • Haags Huwelijksvermogensverdrag

Zie voor de stilzwijgende rechtskeuze en derdenwerking onder het Haags Huwelijksvermogensverdrag:

WPNR 2018/7193 Bespreking van een arrest over internationaal huwelijksvermogensrecht en derdenwerking Hof Amsterdam 20 december 2016

 

IPR levenstestament

Zie voor de vraag welke ipr-regels de inhoud van het internationale levenstestament bepalen:

WPNR 2016/7128 Het levenstestament in het Nederlandse internationaal privaatrecht, geschreven samen met Madeleine Hillen.

Zie voor een oproep aan de Nederlandse regering het Haagse Verdrag  Meerderjarigenbescherming 2000 te ratificeren:

FJR 2018/18 Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, Waarom ratificeert Nederland het Haags Verdrag Meerderjarigenbescherming niet?

 

Over beroepsuitoefening (in Notariaat Magazine, te raadplegen via knb.nl):  

Tuchtrecht uitgelicht: notariële akte met gebreken

Tuchtrecht uitgelicht: dienstverlening aan verstandelijk beperkten

Tuchtrecht uitgelicht: de notaris en zijn dossier

Tuchtrecht uitgelicht: executoriale kracht van de notariële akte

Tuchtrecht uitgelicht: de opdracht aan de notaris

Tuchtrecht uitgelicht: identificatieplicht

Tuchtrecht uitgelicht: declaratiegeschillen

Tuchtrecht uitgelicht: wilsbekwaamheid

Tuchtrecht uitgelicht: notaris en vaststellingsovereenkomst

Tuchtrecht uitgelicht: notaris en persoonsgegevens

Tuchtrecht uitgelicht: de ins en outs van de waarneming

Tuchtrecht uitgelicht: beslag

Tuchtrecht uitgelicht: de belehrungspflicht van de notaris

Tuchtrecht uitgelicht: de notaris als poortwachter

Tuchtrecht uitgelicht: benadeling van schuldeisers

Tuchtrecht uitgelicht: schijnhandelingen

Tuchtrecht uitgelicht: legalisatie van handtekeningen

Tuchtrecht uitgelicht: de (on)partijdigheid van de notaris

Tuchtrecht uitgelicht: collegiale verhoudingen

Tuchtrecht uitgelicht: de notaris als executeur

Tuchtrecht uitgelicht: notaris en volmacht

Tuchtrecht uitgelicht: het depot onder de notaris

Wilsbekwaamheid: de bomen en het bos