Home

Het NB beantwoordt rechtsvragen van notarissen en andere professionals op het gebied van:

  • Internationaal privaatrecht (ipr), buitenlands ipr, buitenlands familie-, huwelijksvermogens-, en erfrecht;
  • Vastgoed, ondernemingsrecht, erfrecht en huwelijksvermogensrecht, verbintenissenrecht, beslagrecht, de¬†Wet op het notarisambt en het notarieel tuchtrecht.

Wij beantwoorden de rechtsvragen die u in uw dossiers tegenkomt. Al naar gelang uw behoefte, zijn we voor u researcher, sparring-partner en/of adviseur.